Jdi na obsah Jdi na menu
 


Viditelné duchovní zákonické křesťanské
společenství zrádců a slabochů:
Zrádci a slaboši všech zemí, spojte se s Kristem!

 

Kdo to jsou zrádci?
Lidé, kteří nesčetněkrát zrazují Boha, své bližní, i samotného sebe, kteří působí bolest Bohu i lidem kolem sebe, lidé, kteří jsou zhrozeni a znechuceni sami sebou, prosí o odpuštění a touží po změně.

Kdo jsou to slaboši?
Lidé, kteří o vlastních silách nezvládají svůj život, kteří dokáží chtít dobré, ale vykonat již ne, lidé, kteří si uvědomují, že jsa chromí potřebují berličku, kteří z plného srdce hledají Boha a touží mu odevzdávat v Kristu své životy

Co je to společenství?

Wikipedia: Společenství (lat. communio společenství, vzájemné přijímání; řec. κοινωνία) je teologický pojem, který označuje vzájemný vztah křesťanů coby jednotlivců či církví s Bohem a ostatními křesťany či církvemi.
Koinonia, společenství, znamená i sdílení, vzájemné podpírání se, nesení se na modlitbách i vzájemné provázaní se i tímto současným, praktickým životem, znamneá službu Bohu, spolubratřím i okolnímu světu

Proč křesťanské?
Protože neexistuje jiná cesta k Bohu, než skrze Ježíše Krista: On je ta Jedinná Cesta, Pravda a Život, On je Hlavou církve - společenství věřících

Proč zákonické?
Protože toužíme plně odevzdávat své životy Ježíši Kristu jako Našemu Spasiteli, Pánovi, Panovníkovi, Králi a Vlastníkovi, byť jsme si vědomi svých zrad a slabostí. Pro každého poddaného je Slovo Krále Zákonem. Tuto touhu nelze pochopit ani prožít bez dotyku Ducha Svatého, který mění lidské charaktery, mění srdce kamenná za srdce masa.

Proč duchovní?
Protože bez vedení Duchem Svatým to nejde. Dát se vést tělem znamená smrt, dát se vést Duchem Svatým je život a pokoj. A také se nejedná o novou organizaci, ale o společenství věřících otevřené členům všech křesťanských denonimací i všem křesťanům žijící na "volné" noze. Nechceme rušit a oslabovat současné církve a sbory, ale prokvasit je jako kvas kvasí těsto.

Proč viditelné?
Protože viditelná Církev Kristova nemůže být tam, kde není viditelná láska ke Kristu, k bratrům a sestrám navzájem a také k lidem, pro které jsou věřící jejich bližními.